HOTEL ZIELONY PRZEŁĘCZ 21A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
ul. Przełęcz 21a, 60-115 Poznań

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000773125

NIP 7831798033

REGON 382619700

kapitał zakładowy 5000 zł

Komunikat spółki.